Laknäs Östanhols byalag

Laknäs Östanhols byalag är en allmännyttig ideell förening med syfte att tillvarata gemensamma angelägenheter såsom:
    - Förvaltning och vård av gemensamma områden och anläggningar
    - Upprätthålla gamla traditioner och ordna gemensamma aktiviteter
    - Bevaka byarnas intressen och representera byarna i bland annat kommunala sammanhang
    - busk och sly som växer utanför vägområde är den enskildes angelägenhet
Byavgiften är 300kr (2020). Medlemmar i Laknäs Östanhol är de fastighetsägare som betalt byavgiften. En fastighet kan högst ha två medlemskap. Varje medlem har en röst på bystämman.

Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, har bland annat till uppgift att bemanna ett antal kommittéer (se nedan).

Styrelsen (2020/2021) består av:
Emilie Lindberg Ordförande Laknäs Kontaktuppgifter
Björn Larsson Vice ordförande Laknäs Kontaktuppgifter
Björn Säbb Ledamot Laknäs Kontaktuppgifter
Hans Ekström Kassör Laknäs Kontaktuppgifter
Eva Winter Ledamot Laknäs Kontaktuppgifter
Marcus Johansson Ledamot Laknäs Kontaktuppgifter
Peter Witasp Ledamot Östanhol Kontaktuppgifter
Kristina Sundberg Suppleant Laknäs Kontaktuppgifter
Christina Asplund Suppleant Laknäs Kontaktuppgifter

Föreningsinfo:
Organisationsnummer: 883202-6929
Swish-nummer:123 087 74 23
Bankgiro: 5444-0565
Adressändring:
laknas.ostanhol@gmail.com
Personuppgifter: Policy för behandling av personuppgifter LÖB


Kommittéer


bystugan Förutom byalagets styrelse finns ett flertal kommittéer som aktivt driver olika aktiviteter för byns boende och för det stora antalet turister som varje år besöker byarna.
Nedan listas några av de kommittéer som under året är/har varit aktiva:

Kondoleans


Vill du hedra en avliden person med en minnesgåva till Byalaget kan du sätta in en summa på byns bg 5444-0565. Viktigt att du meddelar kassören (se ovan) i god tid vilken text du vill ha på minnesbladet samt vem som skänkt gåvan och vart bladet ska skickas.